הורדוס, שליט אכזר שהסתכסך עם משפחתו ועם העם חוזר מרומא עם בעית זכרון קלה, הוא לא מבין מדוע כולם תופסים אותו כרודן, הוא בסך הכל מעוניין לחיות בשלווה ולהינות מפירות שלטונו. הורדוס מחליט שהוא חוזר בו מדרכיו, ומתפייס עם המשפחה החשמונאית ועם מרים אשתו אותה כלא במרתפים, אבל האופי החשדני שלו מוביל אותו לדפוסיו הישנים, הישר אל המקום ממנו הוא מנסה לברוח.