עודד ליפשיץ שירת אלאור

שירת אלאור:

למקהלה

פואמה טראגית עפ״י פרשת אלאור אזריה

Click here to add your own text